ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Aim

توسعه کلمه Aim

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیرحسین

  a purpose or intention; a desired outcome.

 • نام : امیرحسین

  EX: "our primary aim is to achieve financial discipline"

 • نام : وحید

  The aim of this project is to help patients to be more independent

 • نام : مهرانه

  intend; purpose; what is your aim in your life?

 • نام : محمد

  goal

 • نام : فاطمه

  To direct toward or intend for a particular goal or group

 • نام : مریم

  Goal,objective

 • نام : محمدعلي

  What's your aim and purpose ?!

 • نام : محمدعلي

  For enjoying our life ,we should make an aim during daily activity?,!!

 • نام : A

  for suceeding must determined aim.برای موفق شدن باید هدف تعیین کرد

 • نام : محمدعلي

  I'd like to know what's the final aim of this useful site!!?

 • نام : امیرحسین

  goal

 • نام : محمدعلي

  Gigantic aim needs mans with a immense spirit!

 • نام : احسان

  he aimed his gun at me هفت تیرش را به طرفم (هدف) گرفت. the stone was aimed at me سنگ به سوی من پرتاب شده بود. his remarks were aimed at fat people روی سخن او با اشخاص چاق بود. we aim to win in this race ما می‌خواهیم در این مسابقه برنده شویم. I aim to succeed می‌کوشم که موفق شوم.

 • نام : احسان

  to aim at هدفگیری کردن (به سوی)، مخاطب قرار دادن * to take aim هدفگیری کردن، نشانه روی کردن the soldiers took aim and then fired سربازان نشانه گرفتند و سپس تیراندازی کردند.

 • نام : محمدعلي

  The aim of new manager is international development of the company!

 • نام : احسان

  point or direct (a weapon or camera) at a target. "aim the camcorder at some suitable object"

 • نام : احسان

  have the intention of achieving. "the programme will aim at deepening understanding"

 • نام : N

  the act of directing anything at or toward a particular point or target

 • نام : N

  goal; end

 • نام : N

  target; objective

 • نام : حسن

  what 's your aim for living?

 • نام : حسن

  my aim of living is tend to become a man that is changed bad behavior in the earth between human living

 • نام : پیمان

  Aim higher.

 • نام : پیمان

  That's my aim.

 • نام : پیمان

  We aim to please.

 • نام : پیمان

  I aim to be writer.

 • نام : safa19792002@yahoo.com

  Catherine's aim is to be a doctor

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت