ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Agriculture

توسعه کلمه Agriculture

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  I love agriculture

 • نام : حامد

  agriculture is hard but lovely job

 • نام : غزل

  means: The science, art, and business of cultivating soil, producing crops, and raising livestock; farming

 • نام : وحید

  most of the population is employed in agriculture and fishing

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " اگر کالا" "کشاورزی" مستقیماً به دست مصرف کننده برسه قیمتش میاد پایین.

 • نام : فاطمه

  the art and science of farming

 • نام : محمدعلي

  Agriculture is ruined by the human in this century!

 • نام : A

  water is major instrument for agriculture.

 • نام : محمدعلي

  Agricultural was destroyed after industrial revolution !!

 • نام : ونوس

  agriculture is very important to economy of a country

 • نام : محمدعلي

  Albeit farmers strike,agriculture is promoted!!

 • نام : محمدعلي

  One of my dream wishes is a agriculture in a farm!

 • نام : مهدی

  agriculture play an important role in the economy of usa and european countries compared with our country

 • نام : محمدعلي

  A current agricultural minister has an immense plan to expand our agriculture!

 • نام : احسان

  raising of crops and livestock

 • نام : محمدعلي

  Government should protect agricultural area from becoming destroyed!

 • نام : احسان

  the science or practice of farming, including cultivation of the soil for the growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool, and other products

 • نام : احسان

  synonyms: farming, cultivation, tillage, tilling, husbandry, land management, farm management, crofting

 • نام : احسان

  The science, art, and business of cultivating soil, producing crops, and raising livestock

 • نام : پیمان

  My major is agriculture.

 • نام : پیمان

  Tom works in agriculture.

 • نام : پیمان

  He is studying agriculture.

 • نام : پیمان

  Many countries depend on agriculture.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت