ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Afghanistan

توسعه کلمه Afghanistan

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : احسان

  Afghanistan, officially the Islamic Republic of Afghanistan, is a landlocked country located within South Asia and Central Asia. It has a population of approximately 32 million, making it the 42nd most populous country in the world.

 • نام : احسان

  In 2016, dozens killed in clashes between rival Taliban factions in Afghanistan

 • نام : احسان

  The name Afghanistan is a derivation from the ethnonym Afghan, originally in the loose meaning "land of the Pashtuns" and referred to the Pashtun tribal areas south of the Hindu Kush.

 • نام : احسان

  The term "Afghanistan", meaning the "Land of Afghans", was mentioned by the 16th century Mughal Emperor Babur

 • نام : سعید

  a mountainous landlocked country in central Asia; bordered by Iran to the west and Russia to the north and Pakistan to the east and south

 • نام : پیمان

  Afghanistan warns Pakistan of retaliation.

 • نام : پیمان

  Kabul is the capital of Afghanistan.

 • نام : پیمان

  Afghanistan is replace of vicinity of Iran.

 • نام : پیمان

  Pakistan army launches second massive assault in Afghanistan.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت