ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Affect

توسعه کلمه Affect

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  have an effect on; make a difference to

 • نام : منصور

  influence

 • نام : غزل

  1. to act or have an effect on. ----; His kidneys have been affected by the disease. تحت تأثیر قرار دادن

 • نام : غزل

  to move the feelings of.------ She was deeply affected by the news of his death. متأثر شدن

 • نام : امیرحسین

  make something different===> Smoking can affect your health.

 • نام : وحید

  It is known that poor housing significantly affects educational achievement

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " ای فکر" کردی این حرفات " اثری داره "

 • نام : فاطمه

  I'm affected by this site !!!

 • نام : احسان

  influence; move someone (emotionally); attack (of a disease); act as if, pretend; have a certain disposition towards; have an affinity for

 • نام : N

  Affect is usually a verb, and effect is usually a noun. To affect something is to change or influence it, and an effect is something that happens due to a cause

 • نام : احسان

  have an effect on; make a difference to. "the dampness began to affect my health"

 • نام : احسان

  synonyms: influence, exert influence on, have an effect on, act on, work on, condition, touch, have an impact on, impact on, take hold of, attack, infect, strike, strike at, hit;

 • نام : احسان

  touch the feelings of; move emotionally. "he was visibly affected by the tragedy"

 • نام : سید وفی الله سادات

  getting to much busy in this gam ewill have bad affect bad to your mind.

 • نام : پیمان

  Remember affect is a verb and effect is a noun

 • نام : پیمان

  This one behavior will affect your relationship more than anything else

 • نام : پیمان

  Persistent fear and anxiety can affect young children's learning and development

 • نام : پیمان

  The audience deeply affected.

 • نام : safa19792002@yahoo.com

  you will adversely affect the design of your software.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت