ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Advise

توسعه کلمه Advise

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : payam

  syn : admonish

 • نام : امیرحسین

  tell somebody what you think they should do===>The doctor advised him to stop smoking.

 • نام : وحید

  to give your opinion to someone about the best thing to do in a particular situation

 • نام : وحید

  i’m afraid I’m not able to advise you

 • نام : سیدابوالحسن

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " اِ دِ ویز" ویز نکن " نصیحت نکن "

 • نام : مهدی

  As your lawyer I strongly advise you to compromise with him بعنوان وکیلتون بهتون قویا توصیه میکنم که با این شخص کنار بیاید

 • نام : فاطمه

  My doctor advised me to lose some weight. but i didn't. because its really difficult for me.

 • نام : A

  adults usually advise young

 • نام : امیرحسین

  verb

 • نام : امیرحسین

  give advice to

 • نام : نیره

  کد بندی: اد! وایسا نرو نصیحتت میکنم: ادوایس advise

 • نام : احسان

  he advised them not to buy a house به آنها توصیه کرد که خانه نخرند. he advised them of the latest reports او آنان را در جریان آخرین گزارش‌ها قرار داد.

 • نام : احسان

  advisee, n. کسی که به او نصیحت می‌شود، پند گیرنده advisor or advis¨er، n. رایزن، اندرزگر، مشاور، ناصح

 • نام : احسان

  offer suggestions about the best course of action to someone. "I advised him to go home"

 • نام : احسان

  recommend. "sleeping pills are not advised"

 • نام : پیمان

  Keep me advised.

 • نام : پیمان

  He advised caution.

 • نام : پیمان

  I'll keep you advise.

 • نام : پیمان

  He advised me not to mistake.

 • نام : safa19792002@yahoo.com

  I always hesitate to advise my friends on what to read.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت