ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه Administration

توسعه کلمه Administration

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  syn:government-management-direction

 • نام : امیرحسین

  government

 • نام : مسعود چراغی

  management : my father is in charge of administration at the company.

 • نام : محمد یوسف

  اداره کل

 • نام : fatemehmd1370@gmail.com

  government,

 • نام : نفیسه

  government

 • نام : فاطمه

  a group of people who manage the way a company, school, or other organization functions

 • نام : ar

  مرتبط = administration building

 • نام : ar

  مرتبط = data administration

 • نام : ar

  مشابه = archives management, archival management, archives administration, archival administration

 • نام : A

  Iran's administration is republic and islamic.

 • نام : javad

  other less common words are power and reign.

 • نام : سحر

  کدبندی: ادمین گروه از عناصر حکومتی بود

 • نام : امیرحسین

  noun

 • نام : امیرحسین

  the act of governing

 • نام : امیرحسین

  government

 • نام : ابراهیم

  people in charge of directing or managing , supervisors,

 • نام : احسان

  he has a B.A. in administration او دارای لیسانس علوم اداری است. the university administration مدیریت (دستگاه اداری) دانشگاه the Clinton administration دولت کلینتون the Saed administration did not last long دولت ساعد چندان دوام نیاورد. his administration was corrupt حکومت او فاسد بود.

 • نام : احسان

  the administration of an oath اجرای (مراسم) سوگند administration of punishment تنبیه کردن، اجرای تنبیه

 • نام : احسان

  the process or activity of running a business, organization, etc. "the day-to-day administration of the company"

 • نام : احسان

  the management of public affairs; government. "the inhabitants of the island voted to remain under French administration"

 • نام : مجید

  we don't need corrupt administration = ما به حکومت فاسد نیاز نداریم

 • نام : مجید

  educational administration = مديريت اموزشى

 • نام : مجید

  general administration cost = هزينه عمومى ادارى

 • نام : مجید

  letters of administration = قیم نامه ، اختیارنامه قیمومت (legal document naming someone to administer an estate when no executor has been named)

 • نام : سید عبدالله

  governmental دولتی

 • نام : javad

  we have a good government or administration now

 • نام : javad

  you have a administration`s job

 • نام : سید وفی الله سادات

  the government has implimented several developing projects in the countrty

 • نام : پیمان

  The administration approved the budget.

 • نام : پیمان

  The administration makes import decision.

 • نام : پیمان

  They complained about the city administration.

 • نام : پیمان

  They sent us to the administration office of the factory.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت