ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه skirt

دامن

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه skirt و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه skirt روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه skirt در وب

skirt

توسعه کلمه skirt

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : محمدعلي

  At one time mini skirt was very popular!!

 • نام : محمدعلي

  It seems that casual skirts are abolished today's!

 • نام : N

  a garment hanging from the waist, worn chiefly by women and girls

 • نام : N

  the part of a dress below the waist

 • نام : احسان

  a woman's outer garment fastened around the waist and hanging down around the legs.

 • نام : احسان

  women regarded as objects of sexual desire. "so, Sandro, off to chase some skirt?"

 • نام : احسان

  go round or past the edge of. "he did not go through the city but skirted it"

 • نام : احسان

  attempt to ignore; avoid dealing with. "they are both skirting the issue"

 • نام : محمدعلي

  She looks lovely at the party with her mini skirt

 • نام : مجید

  cylinder skirt =حاشيه يا دامنه سيلندر

 • نام : مجید

  harem-skirt = شلوار گشاد زنانه

 • نام : مجید

  hobble skirt = دامن تنگ

 • نام : مجید

  to skirt along the coast = در کناردريا ( يا در امتداد ساحل ) رفتن

 • نام : پیمان

  Which skirt do you like?

 • نام : پیمان

  Isn't that skirt too short?

 • نام : پیمان

  Your skirt is out of fashion.

 • نام : پیمان

  My aunt made me a new skirt.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت