ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه shirt

پیراهن

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه shirt و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه shirt روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه shirt در وب

shirt

توسعه کلمه shirt

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  a piece of clothing worn, especially by men, on the upper part of the body, made of light cloth like cotton and usually having a collar and buttons at the front

 • نام : محمدعلي

  You seem more masculine with this new shirt!!

 • نام : محمدعلي

  This shirt is not suit with my trousers!!

 • نام : N

  an undergarment of cotton, or other material, for the upper part of the body

 • نام : N

  a garment worn on the upper half of the body

 • نام : احسان

  a garment for the upper body made of cotton or a similar fabric, with a collar and sleeves, and with buttons down the front. "tonight he's smartly dressed in shirt and tie"

 • نام : احسان

  a shirt-like garment made of stretchable material, typically having a short row of buttons at the neck, worn as casual wear or for sports. "a rugby shirt"

 • نام : احسان

  used to refer to membership of a particular sports team.

 • نام : احسان

  "Smith increased his chances of a Great Britain shirt with a penalty shot save"

 • نام : مجید

  he sold the shirt off his back = پيراهن تنش راهم فروخت

 • نام : مجید

  she sews a shirt = پيراهنى مي دوزد

 • نام : مجید

  tee shirt (shirt. =t) = پیراهن بی یقه ، زیر پیراهنی.

 • نام : مجید

  shirt maker = پيراهن دوز

 • نام : پیمان

  Button up your shirt.

 • نام : پیمان

  Can I borrow a shirt?

 • نام : پیمان

  I need a clean shirt.

 • نام : پیمان

  Tom ironed his shirt.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت