ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه jacket

jacket

Phonetic: /'ˈdʒækɪt/

توسعه کلمه:

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

  • نام : سعید

    کت

  • نام : سید عادل

    a short, light coat ==> a suede jacket

  • نام : وحید

     a short coat that covers the upper part of the body and is made in many styles for different occasions and different kinds of weather

  • نام : محمدعلي

    Sorry frigid weather!!

  • نام : محمدعلي

    Putting jacket is urgency even in summer in a frigid part of Alaska !!

  • نام : محمدعلي

    Nothing is better than a jacket in cold climate!

  • نام : احسان

    an outer garment extending either to the waist or the hips, typically having sleeves and a fastening down the front.

  • نام : احسان

    "he put his hand in his jacket pocket"

  • نام : احسان

    an outer covering, especially one placed round a tank or pipe to insulate it.

  • نام : احسان

    cover with a jacket.

  • نام : مجید

    eton jacket = نيم تنه کوتاه پسرانه

  • نام : مجید

    life jacket = سينه بند نجات ، جليقه نجات ، لباس نجات ، لباس چوب پنبه اى

  • نام : مجید

    mess jacket = ژاکت تنگ وکوتاه مردانه

  • نام : مجید

    smoking jacket = ژاکت مردانه ، لباس اسموکينگ

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت