ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

زمان حال كامل

96 1 100 1

زمان حال كامل

 

ساختار

 جملات مثبت و منفي :

past participle

(قسمت سوم فعل )

have ('ve)
have not (haven't)

I, you, we, they

has ('s)
has not (hasn't)

he, she, it

جملات پرسشي :

past participle

(قسمت سوم فعل )?

I, you, we, they

have

he, she, it

has

 

چند مثال :

 • We've been to Paris.
 • He hasn't lived in Paris.
 • Have you met him yet?

 

 

کاربرد

1- براي بيان عملي که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد:

 

زمان حال ساده

 

 • I have studied English since 1990. (از سال 1990 به مطالعه انگليسي پرداخته‌ام )
 • (او به مدت 10 سال در تهران زندگي کرده است )
 • (چه مدتي در تهران زندگي کرده‌ايد؟ )
 • (همه عمرم را در تهران زندگي کرده‌ام )

 

نکته

توجه‌ داشته ‌باشيد که در زمان حال کامل، غالباً از اصطلاحات زماني خاصي مانند since و for استفاده مي‌شود .

for نشان دهنده دوره‌اي از زمان است که تا کنون ادامه داشته است، ولي since با مقطعي از زمان به کار مي‌رود و به معني «از آن زمان تا کنون» مي‌باشد :

seven o'clock

since

a year

I have been here for

1980

two months

September

three hours

last week

ten minutes

 

 

2- براي بیان تجربه‌اي که در زماني در زندگي شخصي اتفاق افتاده است. در واقع اين عمل در گذشته روي داده و به پايان رسيده است، اما آثار آن هنوز محسوس است. اين که اين عمل يا تجربه چه موقعي روي داده، مهم نيست:

 • (من هرگز به انگلستان نرفته‌ام )
 • (تا کنون چندين عمل جراحي داشته است )
 • (او داستانهاي کوتاه زيادي نوشته است )

 

3- براي بيان عملي که در گذشته نزديک اتفاق افتاده ولي اثر آن در زمان حال مشاهده مي‌شود . در اين حالت از yet ، already ، still و just بسيار استفاده مي‌کنيم :

 

توجه

از already بيشتر در جملات مثبت و از yet  بيشتر در جملات منفي و پرسشي استفاده مي‌شود .

 

 • I've just had a sandwich. (من تازه يک ساندويچ خورده‌ام )
 • I've already seen(اين فيلم را قبلاً ديده‌ام )
 • The bus hasn't arrived yet. (اتوبوس هنوز نرسيده است )
 • (هنوز تکاليفم را تمام نکرده‌ام )

 

 

 

چند نکته

1- اگر ارتباطي با زمان حال موجود نيست (مثلاًچيزهايي که مدتها قبل اتفاق افتاده‌اند) از حال کامل استفاده نکنيد .

 • Hafiz was
 • but:

در مثال اول از گذشته ساده استفاده کرديم تا نشان دهيم که او (حافظ) ديگر شعر نمي‌نويسد، ولي در مثال دوم براي اينکه نشان دهيم که او هنوز کتاب مي‌نويسد از حال کامل استفاده کرديم .

2- ما از حال کامل براي ارائه اطلاعات جديد استفاده مي‌کنيم . ولي اگر بخواهيم به صحبتمان درباره آن ادامه دهيم، معمولاً از گذشته ساده استفاده مي‌کنيم :

A: "Ben has broken his leg."

B: "Really? How did that happen?"

A: "He fell off a ladder."

 
فهرست مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی

زمان حال كامل


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1395/11/04


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت