ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

حرف تعريف نامعين (Indefinite article )

96 629 100 1

حرف تعريف نامعين (Indefinite article )

حرف تعريف نامعين شامل a و an مي‌باشد.

حرف تعريف a قبل از يك حرف بي‌صدا بکار مي‌رود:

a car, a man, a bus, a house

حرف تعريف an قبل از يک حرف صدادار (a,e,i,o,u ) بکار مي‌رود:

an apple, an actor, an animal, an old man

 

چند نکته

1- در کلماتي مانند honest ، hour ، honour و ... حرف h تلفظ نمي‌شود (غير ملفوظ)، بنابراين همراه با آنها حرف تعريف an مورد استفاده قرار مي‌گيرد :

an hour, an honourable man

2- كلماتي مانند useful ، unit ، university ، union ، European و ... با اينکه با حروف صدادار شروع مي‌شوند، ولي حرف اوليه آنها مانند «you» تلفظ مي‌شود. بنابراين آنها با حرف تعريف a مورد استفاده قرار مي‌گيرند :

a university, a useful book

a يا an تنها قبل از اسامي مفرد قابل شمارش مي‌آيند :

a book, a happy boy, a famous actor

براي اسامي جمع، بجاي a يا an ، يا از some استفاده مي‌کنيم و يا اصلاً هيچ کلمه‌اي را بکار نمي‌بريم :

 • It's a cat. It's a dog. And it's a monkey. but: These are all animals.
 • a horse, some horses

 

موارد کاربرد حروف تعريف نامعين (a يا an )

1- هنگاميکه براي اولين بار به کسي يا چيزي اشاره مي‌کنيم از a يا an استفاده مي‌کنيم. اما وقتي که به همان چيز دوباره اشاره مي‌شود، بايد از the استفاده کرد:

 • (ديروز يک پيراهن نو خريدم. ولي همسرم فکر مي‌کند که آن پيراهن اندازه من نيست.)
 • (زماني يک سگ خيلي بزرگ داشتم. اما آن سگ خيلي مفيد نبود، براي همين سگ را به يک دوست دادم.ا)

2- وقتي كه به يك چيز مفرد اشاره مي‌شود از a يا an استفاده مي‌کنيم. در اين حالت همان معني one يا «يک» را مي‌دهد (در مقايسه با three ، two و ...):

3- در اصطلاحات عددي خاص :

 

a half

يک دوم

 

a third

يک سوم

 

an eighth

يک هشتم

 

a couple

يک جفت

 

a dozen

يک دوجين

 

a hundred

صدتا

 

a thousand

هزارتا

 

a million

يک ميليون

4- هنگام اشاره به يک عنصر خاص از يک گروه يا طبقه :

الف. همراه با اسامي شغلها :

 • My father is a teacher.

ب. همراه با مليتها و مذاهب :

 • I'm an Iranian.

5- همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کميت :

  a few (of)

a lot (of)

  a little (of)

a (great) deal (of)

  a bit (of)

a number (of)

6- همراه با اسامي مفرد قابل شمارش و پيش از کلمات what و such :

 • What a beautiful day! (چه روز زيبايي!)
 • What a (عجب دوست عجيبي داري!)
 • Such a pity! (چه حيف شد!)
فهرست مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی

حرف تعريف نامعين (Indefinite article )


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1395/11/04


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

  تا کنون هیچ کس به این موضوع نظری ارسال نکرده است
به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت