ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

حرف تعريف نامعين (Indefinite article )

حرف تعريف نامعين (Indefinite article )

حرف تعريف نامعين شامل a و an مي‌باشد.

حرف تعريف a قبل از يك حرف بي‌صدا بکار مي‌رود:

a car, a man, a bus, a house

حرف تعريف an قبل از يک حرف صدادار (a,e,i,o,u ) بکار مي‌رود:

an apple, an actor, an animal, an old man

 

چند نکته

1- در کلماتي مانند honest ، hour ، honour و ... حرف h تلفظ نمي‌شود (غير ملفوظ)، بنابراين همراه با آنها حرف تعريف an مورد استفاده قرار مي‌گيرد :

an hour, an honourable man

2- كلماتي مانند useful ، unit ، university ، union ، European و ... با اينکه با حروف صدادار شروع مي‌شوند، ولي حرف اوليه آنها مانند «you» تلفظ مي‌شود. بنابراين آنها با حرف تعريف a مورد استفاده قرار مي‌گيرند :

a university, a useful book

a يا an تنها قبل از اسامي مفرد قابل شمارش مي‌آيند :

a book, a happy boy, a famous actor

براي اسامي جمع، بجاي a يا an ، يا از some استفاده مي‌کنيم و يا اصلاً هيچ کلمه‌اي را بکار نمي‌بريم :

 • It's a cat. It's a dog. And it's a monkey. but: These are all animals.
 • a horse, some horses

 

موارد کاربرد حروف تعريف نامعين (a يا an )

1- هنگاميکه براي اولين بار به کسي يا چيزي اشاره مي‌کنيم از a يا an استفاده مي‌کنيم. اما وقتي که به همان چيز دوباره اشاره مي‌شود، بايد از the استفاده کرد:

 • (ديروز يک پيراهن نو خريدم. ولي همسرم فکر مي‌کند که آن پيراهن اندازه من نيست.)
 • (زماني يک سگ خيلي بزرگ داشتم. اما آن سگ خيلي مفيد نبود، براي همين سگ را به يک دوست دادم.ا)

2- وقتي كه به يك چيز مفرد اشاره مي‌شود از a يا an استفاده مي‌کنيم. در اين حالت همان معني one يا «يک» را مي‌دهد (در مقايسه با three ، two و ...):

3- در اصطلاحات عددي خاص :

 

a half

يک دوم

 

a third

يک سوم

 

an eighth

يک هشتم

 

a couple

يک جفت

 

a dozen

يک دوجين

 

a hundred

صدتا

 

a thousand

هزارتا

 

a million

يک ميليون

4- هنگام اشاره به يک عنصر خاص از يک گروه يا طبقه :

الف. همراه با اسامي شغلها :

 • My father is a teacher.

ب. همراه با مليتها و مذاهب :

 • I'm an Iranian.

5- همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کميت :

  a few (of)

a lot (of)

  a little (of)

a (great) deal (of)

  a bit (of)

a number (of)

6- همراه با اسامي مفرد قابل شمارش و پيش از کلمات what و such :

 • What a beautiful day! (چه روز زيبايي!)
 • What a (عجب دوست عجيبي داري!)
 • Such a pity! (چه حيف شد!)
فهرست مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

  تا کنون هیچ کس به این موضوع نظری ارسال نکرده است
به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت