ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

زمان گذشته كامل

96 629 100 1

زمان گذشته كامل

 

ساختار

 جملات مثبت و منفي :

past participle

(قسمت سوم فعل )

had ('d)

had not (hadn't)

I, you, we, they

he, she, it

جملات پرسشي :

past participle

(قسمت سوم فعل )?

I, you, we, they

he, she, it

had

hadn't

 

 

کاربرد

ما از زمان گذشته کامل استفاده مي‌کنيم تا نشان دهيم عملي پيش از عمل ديگري در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در گذشته). در واقع گذشته کامل معادل گذشته‌ی زمان حال کامل است. (با گذشته ساده مقايسه کنيد)

 

گذشته كامل

به مقايسه بين زمانهاي حال کامل و گذشته کامل توجه کنيد:

گذشته کامل

حال کامل

گذشته كامل

* We weren't hungry. We'd just had dinner.

 * I didn't know who he was. I'd never seen him before.

 

حال كامل

* We aren't hungry. We've just had dinner.

* Who is that man? I've never seen him before.

 

 

چند مثال ديگر از زمان گذشته کامل:

  • It was the first time he had ever seen a tiger.
  • When I arrived at the cinema, the film had already begun.

 

مقايسه بين گذشته كامل و گذشته ساده

به تفاوت ميان جملات زير دقت کنيد:

  • When I arrived home, my wife went out
  • but: When I arrived home, my wife had gone out

 
فهرست مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی

زمان گذشته كامل


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1395/11/04


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

    تا کنون هیچ کس به این موضوع نظری ارسال نکرده است
به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت