ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

کلمات پرکاربرد انگلیسی در سیاست و اخبار

95 4 100 1

کلمات پر کاربرد انگلیسی در سیاست و اخبار

با توجه به اینکه در بسیاری از آزمون های زبان مانند IELTS و TOEFL و MSRT و PTE متن های سیاسی و اجتماعی روز در بخش های Reading و Listening مورد سنجش قرار میگیرند، دانستن این گروه از واژه ها کمک شایانی در موفقیت در آزمون های زبان خواهد کرد.
زبان افزا در راستای آموزش آنلاین زبان انگلیسی، لیست این کلمات به همراه معنی و مثال را تهیه کرده است.

Politics

/ˈpɒlətɪks /

معنی: سیاست

کلمه Politics - سیاست از جنس اسم (noun) میباشد و غیر قابل شمارش است.

Example 1: Smith went into politics in his early twenties.
Example 2: I assume her politics must be fairly conservative.


Communist

/ˈkɒmjənɪst /

معنی: کمونیست

کلمه Communist - کمونیست از جنس اسم (noun) و قابل شمارش میباشد.

Example: China is a communist country.


Fascist

/ˈfæʃɪst /

معنی: فاشیست

کلمه Fascist - فاشیست از جنس اسم (noun) و قابل شمارش میباشد.

Example 1: The fascists came to power in 1933.
Example 2: My last boss was a real fascist.


Socialism

/ˈsəʊʃəl-ɪzəm /

معنی: سوسیالیسم

کلمه Socialism - سوسیالیسم از جنس اسم (noun) و غیر قابل شمارش میباشد.

Example 1: The conflict between nationalism and socialism aligned different classes.
Example 2: With a background of socialism, these PTAs were not averse to spending public money on promoting public transport.


Nazism

معنی: نازیسم

کلمه Nazism - نازیسم از جنس اسم (noun) و غیر قابل شمارش میباشد.

Example: Nazism rejected the Marxist concept of class conflict.


Monarchy

/ˈmɒnəki /

معنی: کشور سلطنتی، حکومت داری سلطنتی

کلمه Monarchy - سلطنت از جنس اسم (noun) میباشد و بسته به کاربرد آن در جمله میتواند قابل شمارش و غیر قابل شمارش باشد.

Example 1: Many people in Britain think the country no longer needs a monarchy.
Example 2: Constitutional monarchies are obvious examples of political systems with a dual executive.


Oligarchy

/ˈɒləɡɑːki /

معنی: اشراف سالاری - حکومت معدودی اشخاص که با هم زد و بند دارند - اولیگارشی

کلمه Oligarchy - اشراف سالاری از جنس اسم (noun) میباشد و بسته به کاربرد آن در جمله میتواند قابل شمارش و غیر قابل شمارش باشد.

Example 1: Oligarchy took over from democracy.
Example 2: The industry is dominated by an oligarchy of three oil companies.


Democracy

/ˈɒləɡɑːki /

معنی: دموکراسی

کلمه Democracy - دموکراسی از جنس اسم (noun) میباشد و بسته به کاربرد آن در جمله میتواند قابل شمارش و غیر قابل شمارش باشد.

Example 1: The team's partnership is not a democracy; executives Larry Baer and Bob Quinn are the ones who make decisions.
Example 2: In 1974, democracy returned to Greece after seven years of military rule.


Republic

/ˈrɪˈpʌblɪk /

معنی: جمهوری

کلمه Republic - جمهوری از جنس اسم (noun) میباشد و قابل شمارش است.

Example 1: Tuva, under the Soviet system, was always an autonomous republic.
Example 2: The elitist republic has evolved into an inclusive democracy.


Anarchy

/ˈænəki /

معنی: هرج و مرج - بی قانونی - بی نظمی

کلمه Anarchy - هرج و مرج از جنس اسم (noun) میباشد و غیر قابل شمارش است.

Example 1: Bad films emerge from creative anarchy which brings out the weaknesses of those involved.
Example 2: There was a state of near anarchy in the classroom.

کلمات پرکاربرد انگلیسی در سیاست و اخبار


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1397/08/05


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

 • نام : Saeed

  I hate politics, but unfortunately we have faced it everyday.

  من از سیاست متنفرم، اما متاسفانه هر روز با اون مواجه هستم.

 • نام : سمیه

  کلمه Authoritarian هم زیاد به کار برده میشه و به معنای خودکامه یا همان استبدادی است. مثلا این جمله رو در نظر بگیرید:
  رژیم های اقتدارگرا در گذشته شایع تر از امروز بودند.

 • نام : سمیه

  Authoritarian regimes were more common in the past than they are today.

 • نام : مجتبی

  پیشنهاد می کنم تلفظ این کلمات و جملات مربوط به آنها هم اضافه شود.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت