ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

The magic paintbrush

96 1 100 1

Rose loved drawing. She was very poor and didn’t have pens or pencils. She drew pictures in the sand with sticks.


رز عاشق نقاشی بود. او خیلی فقیر بود و هیچ خودکار و مدادی نداشت. او با چوب روی ماسه نقاشی می کشید.One day, an old woman saw Rose and said, ‘Hello! Here’s a paintbrush and some paper for you.’ ‘Thank you!’ smiled Rose.


روزی از روزها پیرزنی رز را دید و گفت: سلام! بیا این قلم مو و کاغذها رو بگیر مال تو. رز با لبخندی گفت: خیلی ممنون.She was so happy. ‘Hmmm, what can I paint?’ she thought. She looked around and saw a duck on the pond. ‘I know! I’ll paint a duck!’ So she did. Suddenly, the duck flew off the paper and onto the pond. ‘Wow!’ she said. ‘A magic paintbrush!’


رز خیلی خوشحال بود. با خود فکر کرد: بذار ببینم، چی بکشم؟ اطراف را نگاه کرد و اردکی را در برکه دید. فهمیدم! یه اردک می کشم! همین کار را کرد. ناگهان اردک از کاغذ به بیرون پرید و به سمت برکه پرواز کرد. او گفت: وای! این قلم مو سحرآمیزه!Rose was a very kind girl and she painted pictures for everyone in her village. She painted a cow for the farmer, pencils for the teacher and toys for all the children.


رز دختر خیلی مهربانی بود و برای همه¬ی اهالی روستایش نقاشی کشید. او برای کشاورز گاوی نقاشی کرد و برای معلم مداد و برای همه بچه ها اسباب بازی کشید.The king heard about the magic paintbrush and sent a soldier to find Rose. ‘Come with me,’ said the soldier. ‘The king wants you to paint some money for him.’ ‘But he’s already rich,’ said Rose. ‘I only paint to help poor people.’ But the nasty soldier took Rose to the king. ‘Paint me a tree with lots of money on it,’ he shouted.


پادشاه از قلم موی سحرآمیز با خبر شد و سربازی فرستاد تا رز را پیدا کند. سرباز گفت: با من بیا. پادشاه می خواد براش مقداری پول نقاشی کنی. رز گفت: ولی اون که ثروتمنده. من فقط واسه آدمای فقیر نقاشی می کشم. اما سرباز بدجنس رز را پیش پادشاه برد. او داد زد: برای من درختی بکش که رو شاخه هاش پر از پول باشه.Rose was brave and said, ‘No!’ So the king sent her to prison. But Rose painted a key for the door and a horse to help her escape. The king chased after her. So she painted a big hole, and splat! The king fell in.


رز شجاع بود و گفت: نه! به همین خاطر پادشاه او را زندانی کرد. اما رز یک کلید برای باز کردن در و یک اسب برای فرار کردن از آنجا نقاشی کرد. پاشاه او را تعقیب کرد. رز هم چاله بزرگی کشید و تالاپ! پادشاه در چاله افتاد.Today, Rose only uses her magic paintbrush to help people who really, really need help.


حالا رز فقط از قلم موی سحرآمیز برای کمک به آدمهایی استفاده می کند که خیلی خیلی به کمک نیاز دارند.

The magic paintbrush


نویسنده:

تاریخ انتشار: 1396/12/22


نظر زبان آموزان در رابطه با این موضوع

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت